Nederland en water!

Nederland en water!

Nederland – Waterland.  Aan het water dankt Nederland zijn bestaan. De zee en rivieren voeren vruchtbaar slib, waar mensen voedsel op kunnen verbouwen. De Noordzee bracht vanuit het nauw van Calais grote hoeveelheden zand naar onze streken. Van Vlaanderen tot voorbij Groningen kon zich daar door een duinenrij vormen, die het land daar achter beschermt. De zee bracht ons ook welvaart. Al eeuwen voor onze jaartelling was er handelsverkeer over water met: Denen, Engelsen en Fransen. In de middeleeuwen bracht de koopvaardij voor veel mensen welvaart.

Voorkom waterschade
Water heeft niet alleen een belangrijke functie voor het land, ook voor je tuin is water van essentieel belang. De tuin mag niet te nat zijn, maar ook niet te droog. In Nederland is het vaker te nat dan te droog, dus wat doe je met al dat overtollige regenwater? Wateroverlast komt geregeld voor in Nederland en kan veel schade brengen aan huizen en tuinen. Wij geven je een aantal tips om waterschade te voorkomen.

 • Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel.
 • Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken.
 • In een tuin met reliëf kan zonder hinder tijdelijk water worden geborgen in de lager gelegen delen.
 • Een open goot is een eenvoudige bovengrond- se afvoer die past in de tuin.
 • In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren.
 • Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het grondwater aan.
 • Grind is een vorm van halfverharding. Regen- water kan hierdoor in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.
 • Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk opslaan in de ondergrond en vertraagd afge- ven aan de bodem.
 • Heb je een uitbouw of tuinhuisje, weet dan dat groene daken prima bijdragen aan het tijdelijk vasthouden van regenwater.
 • Een regenton is de eenvoudigste en makkelijkst te installeren regenwaterbuffervoorziening bij je woning. Je kunt het opgevangen regenwater benutten voor het begieten van je tuin- of bal- konplanten.
 • Een regenwaterschutting is een regenwaterop- vang in de vorm van een schutting. Hij is ver- krijgbaar in modules, zodat je de buffercapaci- teit voor regenwater makkelijk kunt uitbreiden.
 • Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast dat op je dak of in je tuin valt. Je kunt dit gratis, kalkvrije regenwater benutten voor wasmachine, wc en tuin.

De watervriendelijke tuin
Zoals je leest kunnen we zelf veel doen om de waterhuishouding in onze directe omgeving te verbeteren. Om meer aandacht te vestigen op de kracht van water voert de Tuinbranche Nederland in samenwerking met tuincentrumorganisaties de campagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin.’ Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met Amsterdam Rainproof.